Forventninger til dig

Covey (2006) skriver i The Speed of trust, at tillid er den hurtigste og billigste vej til profitabelt samarbejde. Det er også min oplevelse. Tillid er den vigtigste forudsætning for at to eller flere personer opnår fælles enighed om mål og proces. I mødet med nye mennesker søger jeg altid hurtigt, at komme så tæt på den anden, at vi kan tale om stort set alt.

Hvad gør du for at opnå tillid, hurtigst muligt, i mødet med nye mennesker?

Det er min fornemmeste opgave at gøre mig selv undværlig. Jeg tror ikke på at konsulenter kan lykkedes uden meget stor involvering fra kunden. Maksimal involvering skaber maksimalt ejerskab, og vi konsulenter er kun med på rejsen for at sikre intensitet og fremdrift. Topledelsen er de primære forandringsagenter, hvorfor ejerskabet skal ligge her.

De bedste kundeopgaver jeg har løst, er foregået i et meget tæt samarbejde med indtil flere kompetente personer fra kunden. Mine interne kolleger er typisk den projektansvarlige, HR direktøren eller den adm. direktør.

Når I tidligere har haft en konsulent inde, hvor god har du så været til at sikre topledelsens ejerskab?

Driften fylder  alt i rigtig mange virksomheder, og det er livsnødvendigt med en sikker toplinje og en sund bundlinje. Samtidig må enhver topleder erkende at markedet flytter sig, udvikling er en konkurrence-parameter og der skal derfor sikres tid til dette i den daglige drift.

Det er topledelsens opgave, at sikre der er prioriteres tid til udvikling, og at dette strategiske rum må ses som en nødvendig investering.

Hvor meget af din tid går med at sikre drift ct. udvikle forretningen?


Dit afkast

”Vi står i dag betydeligt stærkere som ledergruppe, og deltagerne fremhæver specielt den individuelle coaching som værende af stor betydning for såvel der personlige udvikling som for styrkelse af gruppens sammenhold og fælles kompetencer.”
Efter oplæg til direktionen: “Du er, som altid, en stjerne Bo,  Tak!”
”Jeg er utrolig glad for den coaching jeg i sin tid fik af dig, og den har været en medvirkende årsag til hvor jeg er i dag. Det skal du have tak for!”
”Bo er en inspirerende og tillidsvækkende underviser, facilitator og coach. Han evner at skabe rammer, tryghed og tillid, så deltagerne tør bevæge sig ud på en udfordrende personlig “rejse”. Ud over at være fagligt kompetent, er Bo desuden meget stærk i processerne. Han er god til at foretage sceneskift i undervisningen og skifte position, f.eks. fra det lette, afslappende og humoristiske til det alvorlige og seriøse. Og fra det støttende, venlige og tryghedsskabende til det udfordrende, oprigtige og ærlige.”
”Det meget kompetente forløb med Bo Lynggaard har radikalt ændret min tilgang til såvel daglig ledelse som til personlig udvikling.”